Giỏ hàng

 Hình   Sản phẩm  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền    
KHÔ GÀ TA SẤY LÁ CHANH KHÔ GÀ TA SẤY LÁ CHANH -
190,000 VND
220,000
190,000 VND
Tổng cộng : 190,000 VND